Consiliul Naţional al Audiovizualului


Cum funcţionează CNA?


Actualitate

Proiect modificare Decizia 72/2012

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consilul Național al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a fost votat în ședința Consiliului din 15 decembrie 2016.

Observaţiile şi recomandările pot fi transmise, prin poştă sau pot fi depuse direct la registratura CNA, până cel târziu marți 31 ianuarie 2017, inclusiv. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise și prin fax la numărul 021 305.53.54 sau prin e-mail pe adresa cna cna.ro.

mai mult

Ca urmare a unei erori materiale, aparuta în textul proiectului de decizie pentru modificarea si completarea DECIZIEI C.N.A. nr.220/2011

mai mult

Decizia nr. 592 din 18 octombrie 2016

privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

mai mult

LEGE Nr. 187/2016 din 20 octombrie 2016

pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

mai mult

Recomandarea CNA nr. 4 din 2016

privind difuzarea spoturilor de informare a populaţiei cu privire la situaţiile de risc care pot pune în pericol cetăţeni

mai mult

ORDONANŢĂ Nr. 21/2016 din 24 august 2016

pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

mai mult

Aspectele supuse consultării în vederea pregătirii procesului de achiziţie publică a unei soluţii software şi hardware pentru proiectarea şi implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestionarea bazei de date LICENŢE C.N.A.

mai mult

Decizie CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016

Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 a fost publicata in Monitorul Oficial al României nr. 295 din 19 aprilie 2016, Partea I

mai mult

DECIZIA nr. 223 din 5 aprilie 2016

DECIZIA C.N.A. nr. 223 din 5 aprilie 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 285 din 14 aprilie 2016, Partea I.

mai mult

Ordinea de zi a şedinţei de marți, 17 ianuarie 2017, ora 10.00

I. Bugetul C.N.A. pe anul 2017
II. Modificări licențe audiovizuale:
1. S.C. TRAINING & CONSULTING GROUP SRL pentru Nest TV Channel din Suceava - modificarea structurii şi a denumirii serviciului de programe
2. S.C. PRIORITAR TV SRL Cudalbi, jud. Galaţi pentru Prioritar TV din Cudalbi, jud. Galaţi - renunţarea la realizarea şi difuzarea programului local şi la fundalul sonor pentru videotext
3. S.C. NORTEL SAT SRL Tg. Jiu pentru N-Sat TV din Tg. Jiu - modificarea sediului social al societăţii, a (...)

mai mult

Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 17 ianuarie 2017, ora 10.00

mai mult

Informare de presă referitoare la prezentarea rapoartelor de monitorizare privind calitatea limbii române la posturile de radio și de televiziune (monitorizare: luna noiembrie 2016)

17.01.2017 mai mult

Ultimele articole postate

Decizia nr. 20 din 17.01.2017

privind respingerea Plângerii prealabile formulate de S.C. Carpathian Springs S.A.

20.01.2017

Decizia nr. 19 din 17.01.2017

privind respingerea plângerii prealabile a S.C. ALTEX ROMÂNIA S.R.L. Oraşul Voluntari

20.01.2017

Decizia nr. 18 din 17.01.2017

privind respingerea plângerii prealabile a S.C. ALTEX ROMÂNIA S.R.L. Oraşul Voluntari

20.01.2017