Consiliul Naţional al Audiovizualului


Cum funcţionează CNA?


Actualitate

RECOMANDAREA C.N.A. nr. 1 din 21 februarie 2017 referitoare la campaniile IGSU de conştientizare a polulaţiei cu privire la situaţiile de risc

mai mult

Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării, cu excepția art. 117 lit. a^1) care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

mai mult

Lista staţiilor TV pentru 2017, în vederea aplicării principiului “must carry”

mai mult

Proiect modificare Decizia 72/2012

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consilul Național al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a fost votat în ședința Consiliului din 15 decembrie 2016.

Observaţiile şi recomandările pot fi transmise, prin poştă sau pot fi depuse direct la registratura CNA, până cel târziu marți 31 ianuarie 2017, inclusiv. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise și prin fax la numărul 021 305.53.54 sau prin e-mail pe adresa cna cna.ro.

mai mult

Decizia nr. 592 din 18 octombrie 2016

privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

mai mult

LEGE Nr. 187/2016 din 20 octombrie 2016

pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

mai mult

Recomandarea CNA nr. 4 din 2016

privind difuzarea spoturilor de informare a populaţiei cu privire la situaţiile de risc care pot pune în pericol cetăţeni

mai mult

ORDONANŢĂ Nr. 21/2016 din 24 august 2016

pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

mai mult

Aspectele supuse consultării în vederea pregătirii procesului de achiziţie publică a unei soluţii software şi hardware pentru proiectarea şi implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestionarea bazei de date LICENŢE C.N.A.

mai mult

Decizie CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016

Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 a fost publicata in Monitorul Oficial al României nr. 295 din 19 aprilie 2016, Partea I

mai mult

DECIZIA nr. 223 din 5 aprilie 2016

DECIZIA C.N.A. nr. 223 din 5 aprilie 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 285 din 14 aprilie 2016, Partea I.

mai mult

Ordinea de zi a şedinţei de joi, 23 februarie 2017, orele 10.00 - 15.00

mai mult

Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 21 februarie 2017, ora 10.00.

mai mult

Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 23.02.2017

23.02.2017

Amenzi: Realitatea TV - 15.000 de lei; Antena 3 - 12.000 de lei

mai mult

Ultimele articole postate

Anunt concurs sofer vacant 27-31 martie 2017

23.02.2017

Decizia nr. 72 din 15.02.2017

privind somarea S.C. BANAT TELECOM SATELIT S.R.L. Moldova Nouă, pentru postul TVB din Oravița.

22.02.2017

Decizia nr. 71 din 15.02.2017

privind somarea S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Piața Presei Libere, pentru posturile DOLCE SPORT 5 și DOLCE SPORT 6

22.02.2017